Dzisiaj jest wtorek, 13 listopada 2018
Imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konsultacje rocznego programu współpracy

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz zarządzenia Wójta Gminy z dnia 5 listopada 2018 r.,  zaprasza się organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konsultacjach projektu rocznego programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Termin przeprowadzenia konsultacji wyznaczono od dnia 7 – 14 listopada 2018 r. 

 

DOCformularz konsultacji.doc

PDFProjekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.pdf