Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Programowanie

Screen Shot 11-08-18 at 12.07 PM.png

 

Programowanie sposobem na integrację to kolejny wspólny projekt Gminy Bierawa i Gminy Markvartovice realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.

Założeniem projektu jest współpraca z czeskim partnerem w zakresie nauki i czerpania korzyści z programowania / kodowania za pomocą klocków LedoWedo. Zadanie obejmuje cykl warsztatów z partnerem czeskim dla dzieci klas IV - VIII i zakup podstawowych kompletów do tego służących wraz ze szkoleniem dla nauczycieli. Całość zakończona zostanie turniejem połączonym z pokazem nabytych umiejętności w jednej ze szkół objętych zaplanowanymi działaniami.

Wartość projektu wynosi 23.395,00 euro, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 19.885,75 euro stanowi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 1.169,75 euro budżet państwa. Wkład własny Gminy Bierawa to 2.339,50 euro.