Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ -

Wymiana urządzeń grzewczych – uzyskaj dotację do 67%!

Uwaga! Od wtorku (13.11) Gmina Bierawa rozpoczyna sondażowy nabór deklaracji do projektu, w którym będzie można uzyskać dofinansowanie do wymiany wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych, zgodnie z zapisami działania 5.5. Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 

Walka ze smogiem i niską emisją wymaga czasu, determinacji, ale przede wszystkim wymaga również niemałych nakładów finansowych. Dotacje do wymiany urządzeń grzewczych mogą przyspieszyć moment, kiedy nie będziemy musieli przejmować się niską jakością powietrza za oknem. Gmina Bierawa rozpoczyna ankietyzację do projektu, który zgłoszony zostanie do pilotażowego konkursu dotacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w tzw. „formule grantowej”, gdzie przygotowanie dokumentacji i rekrutacja mieszkańców chętnych do wzięcia udziału w projekcie będą po stronie gminy, zaś - po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego - sam wybór wykonawcy, nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie
z przygotowanymi wytycznymi będą należały już do mieszkańca.

 

Na co finansowanie i jakie korzyści?

  1. Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne.
  2. Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych.

Projekty zakładają dofinansowanie do 67% na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła. Możliwości instalacyjne będą weryfikowane podczas wizji lokalnych gdyż wymaganymi załącznikami do projektu są opinie energetyczne. Szczegóły dotyczące udziału w projekcie, wraz z deklaracją chęci udziału oraz ankietą zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bierawa.pl w dniu rozpoczęcia naboru.

Deklaracja ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców gminy. Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków dofinansowania  dla  Gminy  Bierawy.

Dodatkowe informacje:

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w jednym z wyżej wymienionych Projektów jest w szczególności:

  • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Bierawa,
  • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
  • brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy,
  • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z ankietą,
  • pozytywny wynik opinii energetycznej przeprowadzonej bezpośrednio po złożeniu wniosku. Uwaga: Złożenie przez Mieszkańca Deklaracji udziału oraz przygotowanie opinii energetycznej nie gwarantują udziału w projekcie i uzyskania dofinansowania,
  • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Bierawa umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu, po uzyskaniu dofinansowania,
  • Uwaga: warunkiem ubiegania się o kocioł węglowy 5-klasy jest brak możliwości technicznej lub ekonomicznej przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej,
  • Realizację projektu zaplanowano na rok 2020 (wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego).

 

Kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek?

Nabór rozpoczyna się we wtorek, 13 listopada 2018 i (ze względu na bardzo krótki czas trwania konkursu w Urzędzie Marszałkowskim) potrwa jedynie do 21 listopada 2018 roku. Wypełnioną deklarację chęci udziału w projekcie wraz z ankietą mieszkańca będzie można składać w Urzędzie Gminy, w sekretariacie.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. Ze względu na ograniczenia budżetowe, Gmina przewiduje wsparcie około 40 instalacji.

Dodatkowe informacje: Katarzyna Kostka, tel. 77 4872 266 w.106, www.bierawa.pl

Planowana realizacja projektu - rok 2020. Koszty kwalifikowane są od - 01.10.2018 r.

Do pobrania:

DOCXDeklaracja uczestnictwa w projekcie.docx (25,41KB)
PDFDeklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf (379,64KB)
DOCXZałącznik 1_ankieta.docx (16,86KB)
PDFZałącznik 1_ankieta.pdf (155,37KB)
DOCXFormularz informacyjny RODO.docx (17,75KB)
PDFFormularz informacyjny RODO.pdf (267,64KB)