Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Bierawa w 2019 r.

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (178,98KB)

Termin składania ofert: 10.12.2018 r. godz. 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia odpady 2019 r..doc (329,50KB)

2. PDFZałącznik nr 8 wzór umowy.pdf (133,21KB)

3. PDFZałącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia 2019 r..pdf (194,30KB)

4. PDFuchwała nr XXXVII-237-2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.pdf (137,05KB)

5. PDFuchwała nr X-79-2015 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów.pdf (300,88KB)

6. PDFuchwala-nr-xxvi-186-2017-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-swiadczenia-uslug-odbioru-odpadow.pdf (100,92KB)