Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Badanie ankietowe dla Mieszkańców Brzeziec

Sołtys wsi Brzeźce zwraca się z prośbą do wszystkich Mieszkańców sołectwa Brzeźce o udział w BADANIU ANKIETOWYM, będącym częścią procesu powstawania Planu Odnowy Miejscowości Brzeźce na lata 2019-2026. Jest to niezwykle ważny dokument planistyczny i strategiczny sołectwa. Zależy nam, aby jak najwięcej Mieszkańców Wsi zaangażowało się w proces jego powstawania. Państwa odpowiedzi są niezwykle cenne, gdyż pozwolą na stworzenie rzetelnej diagnozy sołectwa, wytyczenie właściwych kierunków jego rozwoju oraz umożliwią korzystanie     z Funduszy Unijnych.

Ankieta w wersji elektronicznej, do wysłania online, została udostępniona poniżej

https://www.survio.com/survey/d/F2I4X9V4W2T5G3O5S

do dnia 13 stycznia 2019 r.

Ankiety w wersji papierowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Bierawa - w godzinach jego pracy oraz
w sklepie spożywczym Lewiatan.

Ankiety można wypełniać do 13 stycznia 2019 r.

Wszelkich informacji związanych z wypełnieniem ankiety można uzyskać w Urzędzie Gminy oraz u Pana Sołtysa.

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Kostka
tel. 77 4872 266 w. 106
e-mail:
pokój 44