Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej

w Starym Koźlu na 2 oddziały przedszkolne

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (182,20KB)

Termin składania ofert: 01.02.2019 r. godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SP St.Koźle.doc (407,50KB)

2. PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót branża budowlana.pdf (615,73KB)

3. PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót branża elektryczna.pdf (4,83MB)

4. PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót branża sanitarna.pdf (88,31KB)

5. PDFPrzedmiar robót branża budowlana.pdf (151,30KB)

6. PDFPrzedmiar robót branża elektryczna.pdf (2,33MB)

7. PDFPrzedmiar robót branża sanitarna.pdf (116,51KB)

8. Dokumentacja projektowa:

8.1. Projekt budowlany:

PDF_PB opis.pdf (2,23MB)
PDF1A i 2A rzut parteru i piętra.pdf (389,79KB)
PDF3A Przekrój A-A. Przebudowa zewn. schodów - rzut i el. boczna.pdf (162,54KB)
PDF4A elewacja tylna.pdf (172,51KB)
PDF5A zestawienie drzwi.pdf (42,21KB)
PDFi1 parter inwentaryzacja.pdf (157,90KB)
PDFi2 piętro inwentaryzacja.pdf (97,41KB)
PDFi3 inwent elewacja pln.pdf (1,16MB)
PDFOpis konstr.pdf (171,71KB)
PDFrys K1 Nadproża i podciąg.pdf (156,88KB)
PDFZ1 projekt zagospodarowania.pdf (1,42MB)
PDFZ2 plac zabaw.pdf (64,73KB)
 

Branża sanitarna:

PDFPB IS opis.pdf (1,09MB)
PDFRYS I1 kanal. sanit.pdf (268,87KB)
PDFRYS I2 woda pitna.pdf (262,28KB)
PDFRYS I3 co.pdf (299,99KB)
 

Branża elektryczna:

PDFIE OPIS.pdf (3,62MB)
PDFKONFIGURATOR POLON ALFA - TABELA.pdf (211,53KB)
PDFRYS E1.pdf (322,62KB)
PDFRYS E2.pdf (285,64KB)
PDFRYS E3.pdf (194,61KB)
PDFRYS E4.pdf (354,38KB)
PDFRYS E5.pdf (432,50KB)
PDFRYS E6.pdf (568,48KB)
PDFRYS E7.pdf (342,04KB)
PDFRYS E8.pdf (254,25KB)

8.2. Projekt wykonawczy:

PDF_PW opis arch.pdf (2,20MB)
PDF_PW opis konstr.pdf (171,92KB)
PDFRys 1,2A Rzut parteru i piętra.pdf (389,37KB)
PDFRys 3A Przekrój A-A. Przebudowa schodów zewn..pdf (162,02KB)
PDFRys 3i schody zewn istn.pdf (84,18KB)
PDFRys 4A Elewacja tylna.pdf (171,73KB)
PDFRys 5A Zestawienie drzwi.pdf (42,11KB)
PDFRys Z1 Zagospodarowanie działki.pdf (1,43MB)
PDFRys Z2 plac zabaw.pdf (59,66KB)
PDFRys.nr K1nadproże i podciąg.pdf (146,27KB)
PDFRys.nr K2 schody zewn.pdf (109,42KB)
 

Branża sanitarna:

PDFPW IS opis.pdf (923,12KB)
PDFrys I1 kanal sanit.pdf (364,33KB)
PDFrys I2 woda pitna.pdf (381,96KB)
PDFrys I3 co i wentyl.pdf (380,90KB)
 

Branża elektryczna:

PDFIE PW rys E1.pdf (321,31KB)
PDFIE PW rys E2.pdf (284,35KB)
PDFIE PW rys E3.pdf (185,14KB)
PDFIE PW rys E4.pdf (337,43KB)
PDFIE PW rys E5.pdf (431,89KB)
PDFIE PW rys E6.pdf (567,08KB)
PDFIE PW rys E7.pdf (340,73KB)
PDFIE PW rys E8.pdf (252,95KB)
PDFKONFIGURATOR POLON ALFA - TABELA.pdf (211,53KB)
PDFIE PW Opis.pdf (3,68MB)
 

Zapytania do siwz:

1. PDFZapytanie do siwz 1.pdf (72,98KB)
2. PDFZapytanie do siwz 2.pdf (83,18KB)