Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ruszyła jubileuszowa - X Edycja

 

Ruszyła jubileuszowa - X Edycja konkursu na najlepsze projekty wolontariatu pracowniczego

Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”

 

Idea wolontariatu jest obecna w firmie CEMEX od wielu lat. Pracownicy CEMEX na przestrzeni ostatnich 8 lat zrealizowali prawie 150 projektów na rzecz lokalnych społeczności na terenie całego kraju. Nabór wniosków w ramach jubileuszowej X Edycji konkursu rozpoczął się 14 stycznia i potrwa do 15 lutego br.

Screen Shot 01-21-19 at 01.36 PM.png

Wolontariuszki i Wolontariusze, wykorzystując swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie, przy wsparciu Fundacji CEMEX, działają na rzecz beneficjentów organizacji pozarządowych i instytucji w miejscowościach w których firma CEMEX prowadzi działalność biznesową. W realizację projektów wolontariackich, obok pracowników CEMEX, włączają się też okoliczni mieszkańcy, ich rodziny i przyjaciele.

Wolontariusze i Wolontariuszki Fundacji CEMEX prowadzą akcje edukacyjne, wykonują prace porządkowe i modernizacyjne w obiektach służących lokalnym społecznościom, takim jak szkoły czy szpitale, podejmują działania związane z kulturą, promują zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną, angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego (m.in. sadzenie drzew, działania na rzecz gatunków zagrożonych, itp.).

Każda organizacja pozarządowa, placówka edukacyjna lub instytucja pomocowa może skontaktować się z pracownikami CEMEX i zachęcić ich do wspólnego działania.

Dofinansowaniu mogą podlegać następujące typy projektów: edukacyjne, ekologiczne i na rzecz ochrony zwierząt i roślin, promujące kulturę i sztukę, na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia, propagujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przewidujące działania w obszarze pomocy społecznej i na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie maksymalnie do kwoty 4000 zł, która ma być przeznaczona na zakup materiałów i usług niezbędnych do zrealizowania zaplanowanych działań.

Regulamin Konkursu i dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”: https://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/a,konkursy/konkurs-dla-wolontariuszy-cemex.html