Dzisiaj jest wtorek, 19 października 2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Drogi użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Bierawa z siedzibą w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa,  adres e-mail: ug@bierawa.pl, telefon: 77 4872 266; reprezentowany przez Wójta Gminy Bierawa;

2. z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Bierawa można kontaktować się na adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa lub adres e-mail: ug@bierawa.pl 

3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminie Bierawa, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5. przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.