Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Będziesz spacerował razem z nami?

Screen Shot 02-04-19 at 02.51 PM.png

 

Spacerem po pograniczu

 

To tytuł kolejnego projektu realizowanego przez Gminę Bierawa w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Głównym jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat wartości kulturowych oraz walorów turystycznych gmin partnerskich poprzez stworzenie innowacyjnego narzędzia marketingowego. W najbliższych miesiącach wszystkie obiekty atrakcyjne turystycznie, wartościowe kulturowo oraz pełniące funkcję jednostek użyteczności publicznej, zarówno na terenie Gminy Bierawa jak i na terenie partnerskiej Gminy Markvartovice – zostaną odwiedzone z kamerą  i aparatem. W międzyczasie tworzone będą opisy w trzech językach – polskim, czeskim i niemieckim.

Całość prac udostępniona będzie za pomocą wirtualnego spaceru – platformie dostępnej online, za pomocą której odwiedzisz każdy zakątek gmin!  Wartość projektu wynosi 21 100,00 euro, w tym przyznane dofinansowanie w kwocie 17.935,00 euro stanowi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 1 055,00 euro budżet państwa. Wkład własny gminy to 2 110,00 euro.