Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaproszenie do składania ofert

Screen Shot 07-25-17 at 01.36 PM.png

 

W związku z realizacją projektu pn.: Szkoła eksperymentów i doświadczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Bierawa

zaprasza do złożenia ofert na:

 

Kompleksowa organizacja trzydniowej wycieczki do Warszawy  w ramach projektu Szkoła eksperymentów i doświadczeń
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Solarni

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165923

 

PDFZapytanie ofertowe_Warszawa.pdf (436,75KB)
PDFzałacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf (283,65KB)
DOCzałacznik nr 1 formularz ofertowy.doc (72,50KB)
PDFzałacznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.pdf (259,71KB)
DOCzałacznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.doc (73,00KB)
PDFzałącznik nr 3 - wzór umowy.pdf (304,42KB)

Zmienione zapisy oraz przedłużenie terminu składania ofert

PDFZapytanie ofertowe_Warszawa_korekta 13-02-2019.pdf (437,13KB)

Rozstrzygnięcie:

PDFrozstrzygnięcie_www.pdf (386,28KB)