Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: Miasto: Opole, stacja pomiarowa: Opole automat 5

Komunikat o stanie jakości powietrza na dzień 17-02-2019, godzina 21:00:00

Miasto: Opole
Nazwa stacji: Opole automat 5
Obecny indeks jakości powietrza: Zły
Poprzedni indeks jakości powietrza: Dostateczny

Komunikat jest ważny od 17-02-2019 21:00:00 do 24-02-2019 21:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska