Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Badanie ankietowe dla Mieszkańców

Sołtys wsi Stare Koźle zwraca się z prośbą do wszystkich Mieszkańców sołectwa Stare Koźle o udział w BADANIU ANKIETOWYM, będącym częścią procesu powstawania Planu Odnowy Miejscowości Stare Koźle na lata 2019-2026. Jest to niezwykle ważny dokument planistyczny i strategiczny sołectwa. Zależy nam, aby jak najwięcej Mieszkańców Wsi zaangażowało sięw proces jego powstawania. Państwa odpowiedzi są niezwykle cenne, gdyż pozwolą na stworzenie rzetelnej diagnozy sołectwa, wytyczenie właściwych kierunków jego rozwoju oraz umożliwią korzystanie
z Funduszy Unijnych.

Ankieta w wersji elektronicznej, została udostępniona poniżej:

https://www.survio.com/survey/d/K9A9E8R2J8Z5S9B5D


do  dnia 10 marca 2019 r.

Ankiety w wersji papierowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Bierawa - w godzinach jego pracy oraz w sklepie spożywczym Lewiatan w Starym Koźlu od 20 lutego.

Ankiety można wypełniać do 10 marca 2019 r.

Wszelkich informacji związanych z wypełnieniem ankiety można uzyskać w Urzędzie Gminy oraz u Pani Sołtys.

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Kostka
tel. 77 4872 266 w. 106
e-mail:
pokój 44