Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: Ost.hydro I:9 dop. Odry z 22.02.19

Na dopływach Odry środkowej w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych prognozuje się jeszcze wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej. Największe wzrosty prognozuje się w zlewniach Kaczawy, Bobru, Nysy Kłodzkiej i Nysy Łużyckiej. Lokalnie możliwe są przekroczenia stanów alarmowych.

Komunikat jest ważny od 22-02-2019 08:45:00 do 23-02-2019 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania