Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: Miasto: Opole, stacja pomiarowa: Opole automat 5

Komunikat o stanie jakości powietrza na dzień 27-02-2019, godzina 22:00:00

Miasto: Opole
Nazwa stacji: Opole automat 5
Obecny indeks jakości powietrza: Umiarkowany
Poprzedni indeks jakości powietrza: Zły

Komunikat jest ważny od 27-02-2019 22:00:00 do 06-03-2019 22:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska