Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: Miasto: Olesno, stacja pomiarowa: Olesno automat 4

Komunikat o stanie jakości powietrza na dzień 24-03-2019, godzina 00:00:00

Miasto: Olesno
Nazwa stacji: Olesno automat 4
Obecny indeks jakości powietrza: Umiarkowany
Poprzedni indeks jakości powietrza: Zły

Komunikat jest ważny od 24-03-2019 00:00:00 do 31-03-2019 00:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska