Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informacja

 

Urząd Gminy Bierawa,

informuje, że zmieniły się zasady dotyczące udzielania dotacji do wymiany/budowy ekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Aby uzyskać dofinansowanie należy najpierw złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami, który stanowi podstawę do zawarcia z inwestorem umowy o udzielenie dofinansowania. Następnie po podpisaniu umowy (nie wcześniej) można przystąpić do realizacji zadania. Zakończenie zadania należy zgłosić na stosownym druku wraz z niezbędnymi załącznikami (fakturą, protokołem odbioru końcowego i innymi). 

 

Więcej informacji:

Referat Inwestycji tel: 77 4872 266 wew 109

 

Pobierz wniosek:  PDFdotacje-na-zakup-urzadzen-proekologicznych.pdf (239,90KB)