Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Dodatkowy nabór

logo.jpeg


 

WÓJT  GMINY  BIERAWA

ogłasza  dodatkowy nabór do udziału w projekcie

„Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa” 

w ramach działania 8.3.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  

 

Nabór wniosków od 01 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r.
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami, dostępny jest w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa a także na stronie internetowej www.bierawa.pl

 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Dokumenty do pobrania:

PDFzalacznik nr 8 - akceptacja reglaminu.pdf (239,19KB)
PDFzalacznik nr 7 - dane osobowe.pdf (241,98KB)
PDFzalacznik nr 6 - brak komputera i internetu.pdf (240,18KB)
PDFzalacznik nr 5 - oswiadczenie.pdf (277,52KB)
PDFzalacznik nr 4 - oswiadczenie o zamieszkaniu w gminie bierawa.pdf (175,30KB)
PDFzalacznik nr 3 - deklaracja uczesnictwa w projekcie.pdf (303,76KB)
PDFzalacznik nr 2 - formularz zgloszeniowy.pdf (251,58KB)
PDFzalacznik nr 1 - regulamin rekrutacji.pdf (264,72KB)