Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: Miasto: Zdzieszowice, stacja pomiarowa: Zdzieszowice automat 2

Komunikat o stanie jakości powietrza na dzień 29-03-2019, godzina 23:00:00

Miasto: Zdzieszowice
Nazwa stacji: Zdzieszowice automat 2
Obecny indeks jakości powietrza: Umiarkowany
Poprzedni indeks jakości powietrza: Zły

Komunikat jest ważny od 29-03-2019 23:00:00 do 05-04-2019 23:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska