Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Spotkanie informacyjne

I N F O R M A C J A   !

 

Szanowni Mieszkańcy sołectw

B I E R A W A     I     G R A B Ó W K A ,

 

w dniu 06 maja 2019 r. (poniedziałek)
o godzinie 18.00 w Domu Kultury
w Bierawie
(I piętro), odbędzie się

 

S P O T K A N I E     I N F O R M A C Y J N E

 

dla wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Bierawy i Grabówki w sprawie
trwającej rozbudowy sieci gazociągu.

 

Zaproszeni goście postarają się odpowiedzieć
na wszystkie Państwa pytania.