Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: Komunikat 3/PD/2019 z dnia 18.04.2019 r.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzo(a)pirenu, zmierzonych w Opolu i Zdzieszowicach (z okresu ostatnich 12 miesięcy) oraz w Nysie i Prudniku – od dnia uruchomienia pomiarów (tj. od 01.01.2019 r.): 1) pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole: - Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr); 2) pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej: - Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysaRodzie), - Prudnik, ul. Podgórna (OpPrudPodgorMOB), - Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast). Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia rocznej wartości docelowej na znacznym obszarze województwa. * 1 ng/m3– średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)

Komunikat jest ważny od 18-04-2019 12:12:00 do 20-04-2019 23:58:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania