Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nepomucena w Solarni

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (178,09KB)

Termin składania ofert: 15.05.2019 r. godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Solarnia.doc (385,50KB)

2. PDFSpecyfikacja technicznego wykoania i odbioru robót kanalizacji.pdf (346,81KB)

3. PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót wodociąg.pdf (336,05KB)

4. PDFPrzedmiar robót wodociąg.pdf (118,99KB)

5. PDFPrzedmiar robót kanalizacja.pdf (120,96KB)

6. Dokumentacja projektowa:

6.1. Projekt budowlany:

- PDFPB-Doc-1-opis-Nepomucena.pdf (145,73KB)
- PDFPB-Doc-2-Informacja Bioz-Nepomucena.pdf (81,27KB)
- PDFPB-Rys1-Orientacja.pdf (493,63KB)
- PDFPB-Rys2-Plan.pdf (17,18MB)
- PDFPB-Rys3-profil-wod.pdf (472,39KB)
- PDFPB-Rys4-KS-profil.pdf (317,77KB)

6.2. Projekt wykonawczy wodociąg:

- PDFPW-opis-Solarnia-wod.pdf (122,54KB)
- PDFPW-Rys.3-profil-wod.pdf (474,72KB)
- PDFPW-Rys1-Orientacja.pdf (492,05KB)
- PDFPW-Rys2-Plan-wod.pdf (16,97MB)

6.3. Projekt wykonawczy kanalizacja:

- PDFPW-opis-Solarnia-KAN.pdf (135,58KB)
- PDFPW-Rys.3-Kan-profil.pdf (312,44KB)
- PDFPW-Rys1-Orientacja.pdf (1,45MB)
- PDFPW-Rys2-Plan-Kan.pdf (17,15MB)