Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Informacje

LOGO NOWE.png

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Bierawa informuje mieszkańców, iż ze względu na uchybienia księgowe w roku 2018, pojawiające się błędy w nakazach płatniczych będą na bieżąco wyjaśniane i korygowane.

Pragnę przeprosić mieszkańców za zaistniałą sytuację i poinformować, iż w chwili obecnej księgowość spółki jest prowadzona przez firmę zewnętrzną. 

Zarząd spółki pracuje społecznie. 

Wszelkie prace związane z konserwacją urządzeń melioracyjnych wykonywane są dopiero po zebraniu składek i uzyskaniu dotacji od Wojewody Opolskiego.

Zgodnie z wymogami nowego Prawa Wodnego ideą przewodnią Spółki Wodnej jest uczestnictwo mieszkańców jak i przedsiębiorców w częściowym ponoszeniu kosztów gospodarowania wodami.

 

Przewodniczący GSW Bierawa

Romuald Skotarczyk