Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat

Urząd Gminy Bierawa informuje, że do końca roku 2019 nie będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie realizowanych zadań, polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne.  

Nabór wniosków planowany jest na początek roku 2020, dokładny termin zostanie podany w ogłoszeniu.  

Dotacja nie będzie obejmowała zadań zrealizowanych przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o przyznaniu dotacji.