Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: Gwałtowny wzrost stanów wody/1

W związku ze spodziewanymi burzami, w rejonie występowania intensywnych opadów deszczu (w szczególności w zlewniach lewostronnych dopływów) mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 01-07-2019 12:36:00 do 02-07-2019 06:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania