Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach

Przebudowa drogi gminnej ulicy Sosnowej w Dziergowicach

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (178,85KB)

Termin składania ofert: 17.07.2019 r. godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dziergowice.doc (388,00KB)

2. PDFPrzedmiar.pdf (137,19KB)

3. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (1,33MB)


4. Dokumentacja projektowa:

- PDFOpis techniczny.pdf (2,63MB)
- PDFOrganizacja ruchu.pdf (471,69KB)
- PDFPlan zagospodarowania.pdf (1,85MB)
- PDFProfil podłużny.pdf (1,38MB)
- PDFPrzekroje.pdf (854,57KB)
 

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. PDFZapytanie do siwz nr 1.pdf (240,50KB)

2. PDFZapytanie do siwz nr 2.pdf (255,88KB)