Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: Ost.hydro I:42 dop.Odry z 20.08.19

Ważność: od godz. 22:35 dnia 20.08.2019 do godz. 09:00 dnia 21.08.2019 W wyniku występowania intensywnych opadów deszczu możiwe są gwałtowne, krótkotrwałe wzrosty stanów wody, zwłaszcza w zlewniach Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Możliwe są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Komunikat jest ważny od 20-08-2019 23:06:00 do 21-08-2019 09:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania