Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Wybory parlamentarne

Statystyka wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu  13 października 2019 roku

Liczba uprawnionych do głosowania 6.118

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 2.886

Frekwencja wyborcza w Gminie Bierawa wyniosła 47,17 %, w tym w poszczególnych obwodach dane te przedstawiały się następująco:

- obwód nr 1 Stare Koźle        - 46,93 %

- obwód nr 2 Bierawa             - 49,49 %

- obwód nr 3 Lubieszów         - 46,10 %

- obwód nr 4 Dziergowice      - 44,29 %

- obwód nr 5 Solarnia             - 42,86 %

- obwód nr 6 Stara Kuźnia      - 45,28 %

- obwód nr 7 Kotlarnia             - 51,90 %

 

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów – 2 825

Na poszczególne listy kandydatów na posłów oddano w poszczególnych obwodach następująca liczbę głosów:

 

obwód
nr 1

obwód
nr 2

obwód
nr 3

obwód
nr 4

obwód
nr 5

obwód
nr 6

obwód
nr 7

Łącznie
w Gminie

% głosów oddanych na listę

lista nr 1 KW PSL

39

70

24

53

14

18

36

254

8,99

lista nr 2 KW PIS

174

246

72

187

69

73

158

979

34,65

Lista nr 3 KW SLD

45

42

18

49

11

15

48

228

8,07

Lista nr 4 KW Konfederacja Wolność i Niepodległość


36

 

53

 

6

 

70

 

17

 

10

 

41

 

233

 

8,25

Lista nr 5 KKW Koalicja Obywatelska PO.Ni PL Zieloni

151

184

34

107

38

58

93

665

23,54

Lista nr 10 KWW Mniejszość Niemiecka

80

122

39

124

15

46

40

466

16,50

Łącznie

525

717

193

590

164

220

416

2825

100 %

 

PDFProtokół głosowania w obwodzie nr 1 (Stare Koźle) na listy kandydatów na posłów.pdf (3,51MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie nr 2 (Bierawa) na listy kandydatów na posłów (2019).pdf (4,04MB)
PDFProtokół glosowania w obwodzie nr 3 (Lubieszów) na listy kandydatów na posłów.pdf (3,59MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie nr 4 (Dziergowice) na listy kandydatów na posłów.pdf (3,43MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie nr 5 (Solarnia) na listy kandydatów na posłów.pdf (3,49MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie nr 6 (Stara Kuźnia) na listy kandydatów na posłów.pdf (3,42MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie nr 7 (Kotlarnia) na listy kandydatów na posłów.pdf (3,46MB)

 

Kandydaci na senatorów otrzymali następującą liczbę głosów:

 

obwód
nr 1

obwód
nr 2

obwód
nr 3

obwód
nr 4

obwód
nr 5

obwód
nr 6

obwód
nr 7

Łącznie
w Gminie

Godyla Beniamin Wincenty - zgłoszony przez Koalicja Obywatelska PO.N i PL Zieloni

238

299

62

173

60

79

176

1 087

Kolek Roman Jacek – zgłoszony przez KWW Mniejszość Niemiecka

118

164

55

223

36

71

78

745

Tomaszek Bogdan Stanisław – zgłoszony przez KW PIS

175

246

70

192

70

74

158

985

 

PDFProtokół głosowania w obwodzie nr 1 (Stare Koźle) na kandydatów na senatora.pdf (1,24MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie nr 2 (Bierawa) na kandydatów na senatora.pdf (1,12MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie nr 3 (Lubieszów) na kandydatów na senatora.pdf (1,26MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie nr 4 (Dziergowice) na kandydatów na senatora.pdf (1,24MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie nr 5 (Solarnia) na kandydatów na senatora.pdf (1,24MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie nr 6 (Stara Kuźnia) na kandydatów na senatora.pdf (1,60MB)
PDFProtokół głosowania w obwodzie nr 7 (Kotlarnia) na kandydatów na senatora.pdf (1,24MB)