Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Bierawa bardziej ekologiczna

 

Screen Shot 10-01-19 at 12.27 PM.png

 

Bierawa bardziej ekologiczna

Gmina Bierawa znajduje się wśród 11, które otrzymały dofinansowanie

na ochronę powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

 

W minioną środę (25 września) Wójt – Krzysztof Ficoń - podpisał umowę o dofinansowanie na projekt pn. Niskoemisyjna gmina – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Blisko 70 osobom zostanie umożliwiona wymiana ogrzewania węglowego na bardziej ekologiczne. Dofinansowanie sięga 67%. Projekt zakończy się w maju 2021.

Wspierane projekty muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłu zawieszonego PM10.

Wartość podpisanej umowy, to 1 611 780,41 zł, z czego 547 830,24 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.