Dzisiaj jest piątek, 24 września 2021
Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ciekawy Świat Przedszkolaka

 

Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

 

Ciekawy Świat Przedszkolaka.  

Taki tytuł ma kolejny realizowany projekt przez Gminę Bierawa. Realizowany jest on w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działania 9.1. Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3.  Wsparcie edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do wszystkich oddziałów przedszkolnych działających w Gminie Bierawa.

Celem projektu jest podnoszenie jakości przedszkolnej w różnych obszarach, takich jak: właściwe postawy i umiejętności, rozwijanie kreatywności dzieci oraz kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy.

Działaniami projektu objętych zostanie co najmniej 230 dzieci oraz 27 nauczycieli. Projekt oferuje prowadzenie dodatkowych zajęć, pomoc logopedy oraz naukę języka angielskiego.

Wartość projektu to 678.019,27zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej
w wysokości 576.316,36zł, natomiast wkład Gminy Bierawa wynosi 101 702,91zł.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

https://bierawa.pl/6673/4305/ciekawy-swiat-przedszkolaka.html