Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Bierawa listopad-grudzień 2019 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie.pdf (177,04KB)
 

Termin składania ofert: 15.10.2019 r. godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia odpady 2019 r. XI-XII.doc (377,00KB)

2. PDFZałącznik nr 8 wzór umowy XI-XII.pdf (141,23KB)

3. PDFZałącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia 2019 r. XI-XII.pdf (187,75KB)

4. PDFuchwala-nr-xxvi-186-2017-o-zmianie-uchwaly-w-sprawie-swiadczenia-uslug-odbioru-odpadow.pdf (100,92KB)

5. PDFuchwała nr X-79-2015 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru odpadów.pdf (300,88KB)

6. PDFuchwała nr XXXVII-237-2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.pdf (137,05KB)