Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

OSP w Starej Kuźni informuje

 

Screen Shot 10-08-19 at 09.41 AM.png

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Kuźni informuje, iż zrealizowała następującą operację pn.:

„Budowa boiska typu szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stara Kuźnia”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość operacji: 226 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 226 500,00 zł

 

Cel realizacji operacji:

Powstanie nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej, ogólnodostępnej i niekomercyjnej, poprzez budowę boiska typu szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stara Kuźnia.