Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach

 

Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (179,55KB)

Termin składania ofert: 30.10.2019 r. godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SL Brzeźce.doc (405,50KB)

2. Przedmiar robót:

- PDFPrzedmiar robót branża budowlana - aktualny.pdf (115,28KB)

- PDFPrzedmar robót branża sanitarna - aktualny.pdf (123,21KB)

- PDFPrzedmiar robót branża elektryczna.pdf (1,80MB)

3. Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót:

- PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbiory robót branża budowlana.pdf (649,26KB)

- PDFSpecyfikacja technicznegowykonania i odbioru robót branża instalacyjna.pdf (108,43KB)

- PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót branża elektryczna.pdf (6,93MB)

4. Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany:

PDFinformacja BiOZ.pdf (57,59KB)
PDFPB opis arch.pdf (338,03KB)
PDFPB rys 1z proj zagosp.pdf (1,25MB)
PDFPB rys A1 parter 100.pdf (298,91KB)
PDFPB rys A2 parter 50.pdf (363,02KB)
PDFPB rys A3 przekrój A-A.pdf (118,74KB)
PDFPB rys A4 el frontowa.pdf (5,56MB)
PDFPB rys A6 el tylna.pdf (5,43MB)
PDFPB rys A7 zest okien i drzwi.pdf (59,33KB)
PDFPB rys I-1.pdf (2,00MB)
PDFPB rys I-3.pdf (917,13KB)
PDFPB-IS opis.pdf (311,01KB)
 

Projekt wykonawczy:

PDFPW belkowanie stropów.pdf (902,13KB)
PDFPW IS opis.pdf (102,46KB)
PDFPW opis.pdf (184,86KB)
PDFPW rys 1Z proj zagosp.pdf (1,25MB)
PDFPW rys A1 parter 50.pdf (368,36KB)
PDFPW rys A2 przekrój A-A.pdf (119,99KB)
PDFPW rys A3 el. frontowa.pdf (5,55MB)
PDFPW rys A5 el.tylna.pdf (5,44MB)
PDFPW rys A6 zest okien i drzwi.pdf (59,42KB)
PDFPW rys I-1.pdf (1,97MB)
PDFPW rys I-3.pdf (891,37KB)
PDFInstalacja elektryczna rzut parteru.pdf (2,33MB)
PDFOpis techniczny.pdf (3,49MB)
PDFSchemat ideowy.pdf (1,12MB)
PDFTablica rozdzielcza.pdf (912,96KB)
 

Zapytania i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. PDFZmiana siwz 1.pdf (165,90KB)
    PDFPrzedmiar robót branża budowlana - aktualny.pdf (115,28KB)

2. PDFZapytanie do siwz 1.pdf (249,53KB)
 

3. PDFZmiana siwz 2.pdf (164,81KB)
    PDFPrzedmar robót branża sanitarna - aktualny.pdf (123,21KB)
 

4. PDFZmiana siwz 3.pdf (154,42KB)
    PDFInstalacja piorunochronna.pdf (861,02KB)

5. PDFZapytanie do siwz 2.pdf (210,40KB)