Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Azbest

                                                                                                        

AZBEST

Urząd Gminy Bierawa informuje, że w dniu 25 października 2019 roku   została  zakończona realizacja  zadanie pn.:  „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bierawa – w roku 2019”.  Zadanie z realizowane w ramach umowy dotacji Nr 101/2019/G-04/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn.:  „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bierawa – w roku 2019”.

Uzyskane kwoty dofinansowania przedsięwzięcia wyniosły:

- udział środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 1 852,20 zł

- udział środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  wynosi 1 852,20 zł

- udział środków własnych Dotowanego  - 1 587,60 zł

W wyniku realizacji zadania osiągnięto zakładany   efekt  rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 6,24 Mg odpadów zawierających azbest.