Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Europejski Fundusz Rolny

Screen Shot 11-12-19 at 01.28 PM.png

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Wyposażenie techniczne wspierające poszczególne działania kulturalne w Domu Kultury w Dziergowicach.

Cel operacji: Kompleksowe doposażenie obiektu w sprzęt pozwalający na poszerzenie oferty kulturalnej w Domu Kultury w Dziergowicach.

W ramach operacji doposażono obiekt pełniący funkcje kulturalne w sprzęt pozwalający na poszerzenie oferty kulturalnej, który zapewni odpowiednie warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020