Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Europejski Fundusz Rolny

 

Screen Shot 11-12-19 at 01.28 PM.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” pn. Letnia Baza Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

Cel operacji: Utworzenie miejsca spotkań kulturalno – społecznych w Bierawie poprzez stworzenie Letniej Bazy Kultury przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie

W ramach operacji zwiększono zakres dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, w szczególności w zakresie usług kulturalnych oraz społecznych.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.