Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Komunikat RSO: KOMUNIKAT z dnia 24.11.2019 r.

Prognozy jakości powietrza, publikowane na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod następującym linkiem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=opolskie, wskazują na ryzyko wystąpienia przekroczenia na następującym obszarze województwa opolskiego: - w dniu 24.11.2019 r.: wschodnią część powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wraz z częścią miasta Kędzierzyn-Koźle, wschodnią część powiatu strzeleckiego z miastami Zawadzkie i Ujazd oraz południowo-wschodnią część powiatu oleskiego z miastem Dobrodzień; - w dniu 25.11.2019 r.: wschodnią część powiatu głubczyckiego, powiat kędzierzyńsko-kozielski wraz z miastem Kędzierzyn-Koźle, południowo-wschodnią część powiatu krapkowickiego z miastem Zdzieszowice, centralną i wschodnią część powiatu strzeleckiego z miastami Strzelce Opolskie, Zawadzkie i Kolonowskie, południową część powiatu oleskiego z miastem Dobrodzień, wschodnią część powiatu opolskiego z miastem Ozimek oraz południowo wschodnią część powiatu kluczborskiego. Przewidywany czas trwania: od godz. 9.00 dnia 24.11.2019 r. do godz. 24.00 dnia 25.11.2019 r. Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 może się wiązać z wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.

Komunikat jest ważny od 24-11-2019 12:05:00 do 26-11-2019 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania