Dzisiaj jest niedziela, 03 lipca 2022
Imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ciekawy Świat Przedszkolaka

Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.:

Ciekawy Świat Przedszkolaka

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

oś priorytetowa IX Wysoka jakość Edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PDFzapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne.pdf
DOCXzapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne.docx
PDFZałącznik nr 4 - Umowa - pomoce dydaktyczne.pdf
DOCXZałącznik nr 4 - Umowa - pomoce dydaktyczne.docx
PDFZałącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań.pdf
DOCXZałącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań.docx
PDFZałącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne.pdf
DOCXZałącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne.docx
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy pomoce dydaktyczne.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy pomoce dydaktyczne.docx


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1248073

 


 

Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

PDFRozstrzygnięcie PZ.042.3.2019 - Szkolenia I,II - Ciekawy Świat Przedszkolaka.pdf

 

 


Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

Gmina Bierawa zaprasza do składania ofert na zadania w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236094

 

PDFzapytanie-ofertowe.pdf

PDFzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf

PDFzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.pdf

PDFzałącznik nr 3 - umowa.pdf
 

 

 


Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

PDFRozstrzygnięcie PZ.042.3.2019 - Wycieczka - Ciekawy Świat Przedszkolaka.pdf

 


Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

Gmina Bierawa zaprasza do składania ofert na zadania pn.

Kompleksowa organizacja wycieczki do kina w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231632

 


PDFRozstrzygnięcie zapytania ofertowego - sprzęt elektroniczny.pdf

PDFRozstrzygnięcie zapytania ofertowego - materiały biurowe.pdf

 


Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

Gmina Bierawa zaprasza do składania ofert na zadania pn. Zakup i dostawa materiałów biurowych do przedszkoli z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221346

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx

DOCXZałącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx

DOCXZałącznik nr 3 - Zestawienie ilosciowo-jakościowe.docx

DOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie.docx

DOCXZałącznik nr 5 - wzór umowy.docx

DOCXzapytanie ofertowe - materiały biurowe.docx

 

 


Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

Gmina Bierawa zaprasza do składania ofert na zadania pn. Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do przedszkoli z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu

Ciekawy Świat Przedszkolaka

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221304

 

Załączniki do pobrania:

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx

DOCXZałącznik nr 2- Zestawienie jakościowo-ilościowe.docx

DOCXZałącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx

DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań.docx

DOCXZałącznik nr 5 - wzór umowy.docx

DOCXzapytanie ofertowe - sprzęt elektroniczny.docx

 

 

 

 


Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

Gmina Bierawa podpisała dnia 29 listopada 2019r. umowę na realizację projektu pn.:

Ciekawy Świat Przedszkolaka

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działaniami zostanie objętych około 230 przedszkolaków i 27 nauczycieli z Publicznego Przedszkola w Bierawie, Publicznego Przedszkola w Kotlarni, Publicznego Przedszkola w Dziergowicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu. Celem projektu jest podnoszenie jakości przedszkolnej w różnych obszarach, takich jak: właściwe postawy i umiejętności, rozwijanie kreatywności dzieci oraz kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy. Projekt oferuje prowadzenie dodatkowych zajęć, pomoc logopedy oraz naukę języka angielskiego, a także w ramach jego realizacji zakupione zostaną pomoce dydaktyczne niezbędne w realizacji tych zajęć. Z oferty będą mogli skorzystać również nauczyciele poprzez udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących ich kompetencje. Wartość projektu to 678.019,27zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 576.316,36zł, natomiast wkład Gminy Bierawa wynosi 101 702,91zł.

 


Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

Ciekawy Świat Przedszkolaka.  

Taki tytuł ma kolejny realizowany projekt przez Gminę Bierawa. Realizowany jest on w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działania 9.1. Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3.  Wsparcie edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do wszystkich oddziałów przedszkolnych działających w Gminie Bierawa.

Celem projektu jest podnoszenie jakości przedszkolnej w różnych obszarach, takich jak: właściwe postawy i umiejętności, rozwijanie kreatywności dzieci oraz kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy.

Działaniami projektu objętych zostanie co najmniej 230 dzieci oraz 27 nauczycieli. Projekt oferuje prowadzenie dodatkowych zajęć, pomoc logopedy oraz naukę języka angielskiego.

Wartość projektu to 678.019,27zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej
w wysokości 576.316,36zł, natomiast wkład Gminy Bierawa wynosi 101 702,91zł.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.