Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ciekawy Świat Przedszkolaka

Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.:

Ciekawy Świat Przedszkolaka

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

oś priorytetowa IX Wysoka jakość Edukacji, poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PDFzapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne.pdf (432,17KB)
DOCXzapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne.docx (67,75KB)
PDFZałącznik nr 4 - Umowa - pomoce dydaktyczne.pdf (313,13KB)
DOCXZałącznik nr 4 - Umowa - pomoce dydaktyczne.docx (62,82KB)
PDFZałącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań.pdf (246,84KB)
DOCXZałącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań.docx (58,29KB)
PDFZałącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne.pdf (1,15MB)
DOCXZałącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pomoce dydaktyczne.docx (113,21KB)
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy pomoce dydaktyczne.pdf (279,00KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy pomoce dydaktyczne.docx (58,86KB)


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1248073

 


 

Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

PDFRozstrzygnięcie PZ.042.3.2019 - Szkolenia I,II - Ciekawy Świat Przedszkolaka.pdf (331,66KB)

 

 


Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

Gmina Bierawa zaprasza do składania ofert na zadania w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236094

 

PDFzapytanie-ofertowe.pdf (301,34KB)

PDFzalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.pdf (315,00KB)

PDFzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-braku-powiazan-kapitalowych.pdf (153,00KB)

PDFzałącznik nr 3 - umowa.pdf (240,44KB)
 

 

 


Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

PDFRozstrzygnięcie PZ.042.3.2019 - Wycieczka - Ciekawy Świat Przedszkolaka.pdf (460,26KB)

 


Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

Gmina Bierawa zaprasza do składania ofert na zadania pn.

Kompleksowa organizacja wycieczki do kina w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231632

 


PDFRozstrzygnięcie zapytania ofertowego - sprzęt elektroniczny.pdf (340,58KB)

PDFRozstrzygnięcie zapytania ofertowego - materiały biurowe.pdf (348,13KB)

 


Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

Gmina Bierawa zaprasza do składania ofert na zadania pn. Zakup i dostawa materiałów biurowych do przedszkoli z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu Ciekawy Świat Przedszkolaka

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221346

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (60,67KB)

DOCXZałącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx (63,60KB)

DOCXZałącznik nr 3 - Zestawienie ilosciowo-jakościowe.docx (59,69KB)

DOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie.docx (60,25KB)

DOCXZałącznik nr 5 - wzór umowy.docx (62,34KB)

DOCXzapytanie ofertowe - materiały biurowe.docx (65,53KB)

 

 


Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

Gmina Bierawa zaprasza do składania ofert na zadania pn. Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego do przedszkoli z terenu Gminy Bierawa w ramach projektu

Ciekawy Świat Przedszkolaka

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221304

 

Załączniki do pobrania:

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (58,80KB)

DOCXZałącznik nr 2- Zestawienie jakościowo-ilościowe.docx (57,78KB)

DOCXZałącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx (66,29KB)

DOCXZałącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań.docx (58,28KB)

DOCXZałącznik nr 5 - wzór umowy.docx (61,35KB)

DOCXzapytanie ofertowe - sprzęt elektroniczny.docx (69,46KB)

 

 

 

 


Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

Gmina Bierawa podpisała dnia 29 listopada 2019r. umowę na realizację projektu pn.:

Ciekawy Świat Przedszkolaka

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działaniami zostanie objętych około 230 przedszkolaków i 27 nauczycieli z Publicznego Przedszkola w Bierawie, Publicznego Przedszkola w Kotlarni, Publicznego Przedszkola w Dziergowicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Koźlu. Celem projektu jest podnoszenie jakości przedszkolnej w różnych obszarach, takich jak: właściwe postawy i umiejętności, rozwijanie kreatywności dzieci oraz kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy. Projekt oferuje prowadzenie dodatkowych zajęć, pomoc logopedy oraz naukę języka angielskiego, a także w ramach jego realizacji zakupione zostaną pomoce dydaktyczne niezbędne w realizacji tych zajęć. Z oferty będą mogli skorzystać również nauczyciele poprzez udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących ich kompetencje. Wartość projektu to 678.019,27zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 576.316,36zł, natomiast wkład Gminy Bierawa wynosi 101 702,91zł.

 


Screen Shot 10-07-19 at 02.16 PM.png

Ciekawy Świat Przedszkolaka.  

Taki tytuł ma kolejny realizowany projekt przez Gminę Bierawa. Realizowany jest on w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działania 9.1. Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3.  Wsparcie edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do wszystkich oddziałów przedszkolnych działających w Gminie Bierawa.

Celem projektu jest podnoszenie jakości przedszkolnej w różnych obszarach, takich jak: właściwe postawy i umiejętności, rozwijanie kreatywności dzieci oraz kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy.

Działaniami projektu objętych zostanie co najmniej 230 dzieci oraz 27 nauczycieli. Projekt oferuje prowadzenie dodatkowych zajęć, pomoc logopedy oraz naukę języka angielskiego.

Wartość projektu to 678.019,27zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej
w wysokości 576.316,36zł, natomiast wkład Gminy Bierawa wynosi 101 702,91zł.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.