Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie

Przebudowa drogi gminnej ul. Okrężnej w Lubieszowie

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (177,29KB)

Termin składania ofert: 29.06.2020 r. godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Lubieszów.doc (385,50KB)

2. PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót.pdf (1,40MB)

3. PDFPrzedmiar robót.pdf (70,05KB)

4. Projekt budowlany

- PDFOpis techniczny.pdf (153,29KB)
- PDFBIOZ.pdf (153,95KB)
- PDFPrzekrój konstrukcyjny.pdf (1,38MB)
- PDFZagospodarowanie terenu.pdf (7,68MB)
 

Zapytanie do siwz:

1. PDFZapytanie do swiz 1.pdf (293,42KB)