Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

OSP Dziergowice Informacja z otawrcia ofert Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Dziergowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Dziergowicach

ul. Wodna 5

47-244 Dziergowice

 

 

OSP.271.1.2020                                                                                Dziergowice, 07.07.2020 r.

 

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu 07.07.2020 r.  o godz. 11:00

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

dla jednostki OSP w Dziergowicach

 

Do upływu terminu składania ofert złożono: 1 Ofertę.

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena

 w zł

(60 %)

Termin realizacji zamówienia

(20 %)

 

Okres

gwarancji

(20 %)

 

 

1

 

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

ul. Bestwińska 105A

43-346 Bielsko-Biała

 

809 999,28

 

14 dni

 

24

 

 

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 810 000,00 zł brutto

Warunki płatności : zgodnie z SIWZ.