Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane

Zakup i dostawa pojemników na odpady zmieszane

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie.pdf (172,02KB)

Termin składania ofert: 30.09.2020 r. godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pojemniki.doc (501,50KB)