Dzisiaj jest czwartek, 29 lipca 2021
Imieniny: Marty, Konstantego, Olafa

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Wójt Gminy Bierawa

INFORMACJA

Wójt Gminy Bierawa ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe od dnia 14.10.2020 r. od godz. 9.00.

Telefon dyżurne:

608 018 117  lub  604 460 846

 


 

Zarządzenie Nr 122/2020

Wójta Gminy Bierawa

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31a  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z roku 2020, poz. 713) w związku z aktualną sytuacją hydrologiczno – meteorologiczną oraz prognozowanym stanem wód na rzece Odrze

 

zarządzam, co następuje:


§ 1

Wprowadzam  pogotowie przeciwpowodziowe od dnia 14 października 2020 r. od godz. 09:00 dla następujących sołectw:

- Solarnia,

- Dziergowice,

- Lubieszów,

- Bierawa,

- Stare Koźle,

- Brzeźce,

- Grabówka,

- Stara Kuźnia,

- Goszyce.

 

§ 2

 W sołectwach, w których ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe należy w szczególności:

       - dokonać rekonesansu najbardziej zagrożonych terenów,

       - monitorować poziom wód w rzekach,

       - przygotować siły i środki do udziału w akcji przeciwpowodziowej,

       - monitorować i koordynować przebieg pozostałych podjętych działań ratowniczych
         w zależności od rozwoju sytuacji.

 

§ 3

Wójt Gminy informuje Starostę Kędzierzyńsko Kozielskiego okresowych meldunkach o podjętych działaniach i  rozwoju sytuacji powodziowej  na terenie gminy.

 

§ 4

Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje do odwołania.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie od chwili podpisania.  

 

 

Wójt Gminy Bierawa

Krzysztof Ficoń