Dzisiaj jest piątek, 22 stycznia 2021
Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Alarm

 

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Bierawa ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe od dnia 14.10.2020 r. od godz. 9.00.

Telefon dyżurne:

608 018 117  lub  604 460 846

 


 

Stany i przepływy biegów wodnych

https://www.pod.cz/portal/SaP/pl/pc/

https://hydro.imgw.pl/#map/18.3216,50.2338,10,true,true,0

 


Zarządzenie Nr 123/2020

Wójta Gminy Bierawa

z dnia 14 października 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego

 

Na podstawie art. 31a  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z roku 2020, poz. 713) w związku z aktualną sytuacją hydrologiczno – meteorologiczną oraz prognozowanym stanem wód na rzece Odrze

 

zarządzam, co następuje:


§ 1

Wprowadzam  alarm przeciwpowodziowy od dnia 14 października 2020 r. od godz. 11:00
dla następujących sołectw:

- Solarnia,

- Dziergowice,

- Lubieszów,

- Bierawa,

- Stare Koźle,

- Brzeźce,

- Grabówka,

- Stara Kuźnia,

- Goszyce.

 

§ 2

W sołectwach, w których ogłoszono alarm przeciwpowodziowy należy w szczególności:

       - poinformować mieszkańców o alarmie przeciwpowodziowym,

       - monitorować poziom wód w rzekach,

       - utrzymywać siły i środki w gotowości do udziału w akcji przeciwpowodziowej,

       - monitorować stan wałów przeciwpowodziowych oraz urządzeń hydrotechnicznych we współpracy z zarządcami tych obiektów,

       - monitorować stan przygotowań do ewakuacji ludzi i inwentarza na najbardziej zagrożonych terenach oraz według potrzeb zarządzić ewakuację i koordynować jej przebieg,

       - monitorować i koordynować przebieg pozostałych podjętych działań ratowniczych
         w zależności od rozwoju sytuacji.

 

§ 3

Wójt Gminy informuje Starostę Kędzierzyńsko Kozielskiego okresowych meldunkach
o podjętych działaniach i  rozwoju sytuacji powodziowej  na terenie gminy.

 

§ 4

Alarm przeciwpowodziowe obowiązuje do odwołania.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego.

 

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie od chwili podpisania.