Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Fundusz Inwestycji Lokalnych Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle

flaga i godło na www.png

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU

INWESTYCJI LOKALNYCH

 

„Odwiert otworu studziennego nr 2a dla potrzeb ujęcia wody wodociągu grupowego Stare Koźle”

 

DOFINANSOWANIE     291 664,70 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI     291 664,70 zł

 

Celem realizacji niniejszego zadania jest zapewnienie ciągłości dostawy wody dla mieszkańców miejscowości Brzeźce i Stare Koźle.

Zakres robót przewiduje wykonanie otworu studziennego o głębokości do 99,0 m, celem ujęcia do eksploatacji utworów trzeciorzędowej warstwy wodonośnej.