Dzisiaj jest poniedziałek, 01 marca 2021
Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odpady zmieszane

Pojemniki na odpady zmieszane

 

Gmina Bierawa wyposażyła właścicieli budynków jednorodzinnych zamieszkałych w pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Pojemniki stanowią własność Gminy Bierawa, są nowe, w pełni sprawne i są przekazane mieszkańcom na zasadzie użyczenia.

Rodzina 1-3 osobowa otrzymała jeden pojemnik 120 l, 4-6 osobowa - dwa pojemniki 120 l, a 7-9 osobowa – trzy pojemniki 120 l.

Przekazane pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem tzn. do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych.

W pojemnikach tych nie wolno gromadzić śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, trawy i gałęzi, odpadów z remontów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ani innych odpadów podlegających segregacji. Pojemników nie wolno niszczyć, ani oddawać do używania osobom trzecim.

 

Reklamacja uszkodzonych pojemników na odpady zmieszane

 

Reklamacje związane z uszkodzeniem pojemników na odpady zmieszane będące własnością Gminy Bierawa prosimy zgłaszać do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie w formie pisemnej bądź mailowo (zaleca się wykonanie dokumentacji zdjęciowej). Dalsza procedura reklamacyjna będzie już prowadzona pomiędzy ZGKiM w Bierawie, a firmą odbierającą odpady.

Gmina Bierawa jest zobowiązana wymienić pojemnik jedynie w sytuacji, gdy uszkodzenie nastąpi podczas odbioru odpadów z winy pracownika firmy odbierającej odpady.

 

Wymianie podlegać będą pojemniki całkowicie uszkodzone, które nie nadają się do dalszego użytkowania.

 

Informujemy również, że w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości osób zamieszkujących nieruchomość mieszkańcy są zobowiązani skontaktować się z ZGKiM w Bierawie w celu ustalenia zwrotu bądź dostarczenia dodatkowego pojemnika. Zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość należy jak dotychczas zgłosić na deklaracji złożonej w ZGKiM w Bierawie.