Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie o zamówieniu Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni

 

Wymiana źródeł ciepła (pompy ciepła) oraz stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Solarni

 

Ogłoszenie: PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (194,49KB)

Termin składania ofert: 15.01.2021 r. godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Solarnia.doc (492,50KB)

2. Przedmiar robót:

a) część 1:

- PDFPrzedmiar robót branża sanitarna.pdf (616,28KB)
- PDFPrzedmiar robót elektryka.pdf (80,11KB)
- PDFPrzedmiar robót fotowoltaika.pdf (44,16KB)

b) część 2:

- PDFPrzedmiar robót wymiana stolarki okiennej.pdf (527,15KB)

3. Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót:

a) część 1:

- PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót elektryka.pdf (170,31KB)
- PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót fotowoltaika.pdf (171,01KB)
- PDFSpecyfikacja technicznewgo wykonania i odbioru robót branży sanitarnej.pdf (579,04KB)

b) część 2:

- PDFSpecyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót branża budowlana.pdf (669,84KB)

4. Dokumentacja projektowa:

a) część 1:

- branża sanitarna:

PDFOpis PC Solarnia.pdf (550,81KB)
PDFRys. IS1 Projekt zagospodarowania terenu.pdf (897,43KB)
PDFRys. IS2 Schemat technologii pomp ciepła - budynek A.pdf (374,43KB)
PDFRys. IS3 Rzut pomieszczenia pomp ciepła - budynek A.pdf (264,94KB)
PDFRys. IS4 Schemat technologii pomp ciepła - budynek B.pdf (220,81KB)
PDFRys. IS5 Rzut pomieszczenia pomp ciepła - budynek B.pdf (249,26KB)
PDFRys. IS6 Podstawa pod jednostki zewnętrzne pomp ciepła.pdf (145,54KB)

- branża elektryczna:

PDFOpis Elektryczny PC Solarnia.pdf (245,27KB)
PDFRys IE1.0 Projekt zagospodarowania terenu - trasy kablowe.pdf (391,76KB)
PDFRys IE1.1 Schemat Ideowy Zasilania Głównego Budynek A.pdf (240,00KB)
PDFRys IE1.2 Rzut Elewacji Głównej Tablicy Rozdzielczej Budynek A.pdf (221,61KB)
PDFRys IE1.3 Schemat Ideowy Rozdzielnicy Pomp Ciepła TR-PC Budynek A.pdf (407,76KB)
PDFRys IE1.4 Rzut Parteru Budynek A - Instalacje Elektryczne.pdf (509,73KB)
PDFRys IE1.5 Rzut Piwnicy Budynek A - Instalacje Elektryczne.pdf (395,74KB)
PDFRys IE1.6 Rzut Pomieszczenia Pomp Cieppła Budynek A.pdf (312,60KB)
PDFRys IE2.1 Schemat Ideowy Zasilania Głównego Budynek B.pdf (235,10KB)
PDFRys IE2.2 Schemat Ideowy Rozdzielnicy TR-PC Budynek B.pdf (251,75KB)
PDFRys IE2.3 Rzut Parteru - Lokalizacja Tablicy Głównej Budynek B.pdf (279,32KB)
PDFRys IE2.4 Rzut Pomieszczenia Pomp Ciepła Budynek B.pdf (280,00KB)

- fotowoltaika:

PDFOpis Instalacji Fotowoltaicznej Solarnia.pdf (157,73KB)
PDFRys IE1 Zagospodarowanie terenu - instalacja fotowoltaiczna.pdf (383,43KB)
PDFRys IE2 Schemat ideowy układu fotowoltaicznego.pdf (377,16KB)

b) część 2:

PDFA13 Plan sytuacyjny.pdf (1,43MB)
PDFA14 Rzut piwnicy.pdf (249,48KB)
PDFA15 Rzut parteru.pdf (330,02KB)
PDFA16 Rzut piętra.pdf (287,59KB)
PDFA17 Rzut dachu.pdf (199,33KB)
PDFA18 Przekrój A-A.pdf (66,20KB)
PDFA19 Przekrój B-B.pdf (68,21KB)
PDFA22 Zestawienie stolarki okiennej.pdf (371,99KB)
PDFA23 Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf (95,86KB)
PDFA35 Detal montażu drzwi w podcieniu.pdf (107,01KB)
PDFOpis techniczny i informacj BiOZ.pdf (11,59MB)
 

Zapytania do siwz:

1. PDFZapytania do siwz.pdf (1,22MB)