Dzisiaj jest sobota, 16 stycznia 2021
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia  12 stycznia 2021 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), ogłasza się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2021 roku, oferty złożyły następujące podmioty:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                 
  2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”w Dziergowicach
  3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  
  4. Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”.


Łączna ilość przyjętych ofert na realizację zadania w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 4 na wnioskowaną kwotę   89.410 zł.

Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych.

Gmina powierzyła realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i udzieliła dotacji Oferentom na łączną kwotę  89.410 zł, w tym:

Lp.

Nazwa podmiotu

Przyznana dotacja

dyscypliny sportowe objęte dotacją

1.

Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka” 
w Dziergowicach

41.110 zł

7 drużyn sekcji piłki nożnej (trampkarze, juniorzy, młodzicy, żacy, orlicy, skrzaty, seniorzy kl. A),  sekcja Psich Zaprzęgów

2.

Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  

17.230 zł

2 drużyny sekcji piłki nożnej
(juniorzy, seniorzy kl. A)

3.

Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni

17.850 zł

1 drużyna sekcji piłki nożnej (seniorzy
kl. A), sekcja lekkoatletyczna i skata sportowego

4.

Ludowy Zespół Sportowy
„Stare Koźle”
w Starym Koźlu

13.220 zł

2 drużyny sekcji piłki nożnej (żacy,
seniorzy kl. B),  sekcja tenisa stołowego


Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.  

Wójt Gminy
Krzysztof  Ficoń