Dzisiaj jest wtorek, 27 lipca 2021
Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Narodowy Spis Powszechny NSP 2021TERMIN NSP 2021

od 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września  2021 r.
według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00

PDFUstawa zmieniająca NSP2021-1.pdf
 

W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.
NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

 

 

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku objęci są:

- obywatele Polski mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywające czasowo, w dniu 31.03.2021 r.  (nie jest przy tym istotne, czy osoby te posiadają zameldowanie w Polsce),

- obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę.

Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
 

Podstawową metodą NSP 2021 jest spis internetowy, czyli samospis.

Przeprowadzimy go na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl.
W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na temat NSP 2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu w domu, zostały utworzone punkty spisowe, w których można się spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać z pomocy pracowników gminnych biur spisowych.

Osoby, które nie mogą samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zostaną spisane za pomocą jednej z dwóch innych metod uzupełniających: wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym.


Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.
Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności w ramach bezpośredniego wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość można będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS:  22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej urzędu statystycznego.

 

Dane uzyskane w trakcie spisu chronione są tajemnicą statystyczną. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa danych można uzyskać na stronie: https://spis.gov.pl/bezpieczenstwo-danych/

 

PDFPrezentacjaNSP 2021 - dla gmin ver. 15.03.2021.pdf

PDFNSP 2021 - zasady logowania do ankiety spisowej.pdf

 

Lista pytań w NSP 2021 - https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

 

Pytania do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 przetłumaczone na Polski Język Migowy  - https://pjm.spis.gov.pl/