Dzisiaj jest poniedziałek, 01 marca 2021
Imieniny: Albina, Antoniny, Radosławy

 • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

GOPS przyjmie do pracy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

 przyjmie do pracy na stanowisko

Asystent osobisty osób z niepełnosprawnością

 

Stanowisko: Asystent osobisty osób z niepełnosprawnością

Miejsce pracy: teren Gminy Bierawa

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Data rozpoczęcia:  01.02.2021r.

Wymiar etatu: jeden etat

Wynagrodzenie brutto: 2800 zł

Sposób aplikowania: za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie

Numer telefonu: 77 4872 181

Osoba do kontaktu: Karina Musioł

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie min. średnie;

 2. prawo jazdy kat. B, własny środek transportu

Usługi asystenta mogą świadczyć:

1)  osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

 

Zakres obowiązków:

 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne

 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji

 • załatwieniu spraw urzędowych

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,

 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lubz placówki oświatowej.