Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Wykaz planowanych remontów

 

Wykaz planowanych remontów do realizacji w 2021 roku

 

lp.

Nazwa zadania

Planowana kwota wydatku
w zł

1.

Remonty rowów melioracyjnych

38 000,00

2.

Remonty dróg gminnych

45 000,00

3.

Remont drogi dojazdowej do Stacji Uzdatniania Wody w Korzonku

25 000,00

4.

Remont ulicy Górniczej w Ortowicach

32 077,92

5.

Remont Remizy OSP w Starej Kuźni (posadzka w garażu)

10 000,00

6.

Remont świetlicy w OSP w Dziergowicach

7 500,00

7.

Remont oświetlenia ulicznego

10 000,00

8.

Remont szatni na boisku w Bierawie

10 000,00

     

 

Podmioty posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu wskazanych robót, zainteresowane ich wykonaniem mogą zgłaszać chęć udziału w postępowaniu do tut. Urzędu Gminy w formie pisemnej lub e-mailowej.