Dzisiaj jest czwartek, 24 czerwca 2021
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Punkt Konsultacyjny

Screen Shot 06-01-21 at 09.10 AM.png

 

W Gminie Bierawa został uruchomiony Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze.

Zakres działania punktu konsultacyjnego:

  1. Informowanie mieszkańców o możliwości indywidualnego pozyskania dofinansowania z rządowego programu „Czyste Powietrze” w zakresie wymiany źródła ciepła, termomodernizacji, fotowoltaiki;

  2. Udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza Wniosku o dofinansowanie;

  3. Pomoc Wnioskodawcy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Podstawowe informacje o programie:

Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Zakres dofinansowania: wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Maksymalna wysokość dotacji:

Screen Shot 06-01-21 at 09.11 AM.png

Uprawnieni Beneficjenci:

Podstawowy poziom dofinansowania: Roczny dochód beneficjenta, pochodzący z różnych źródeł (wykazany w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”) nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta. Podwyższony poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Wnioski można złożyć w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Bierawie,
ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa w pokoju nr 44

lub bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronach:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze

 

Telefon kontaktowy do punktu konsultacyjnego: 77 4872 266 wew. 106.

 

Osoby, które chcą złożyć wniosek korzystając ze stanowiska udostępnionego w ramach Punktu Konsultacyjnego w Urzędzie Gminy powinny pobrać poniższy formularz, wypełnić go w całości oraz przynieść go ze sobą do Urzędu Gminy.

Formularz dostępny jest również w Urzędzie Gminy w wersji papierowej.

Formularz nie jest równoznaczny ze złożeniem wniosku.

Pobierz plik: PDFFormularz do wniosku o dofinansowanie w ramach program.pdf